[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PingOn Thu, Mar 31, 2005 at 05:29:59PM +0200, gentoo2@o2.pl wrote:
> Witam, 
> > > > mdev oznacza: mean deviation (wielkość średnia dewiacji)
> > > >
> > > Po polsku jest to odchylenie standardowe. (Dowolny podręcznik
> > statystyki
> > > lub wyższej matematyki :p)
> > > 
> > lub metrologii :P
> > 
> 
> a to ciekawe bo w metrologii telekomunikacji znalazlam rowniez 
> okreslenie dewiacji.
> Ba, nawet natknelam sie na okreslenie z zakresu statystyki: 
> "dewiacja, maksimum i minimum sredniego odchylenia standardowego ", 
> i chyba lepiej pasuje niz "srednie odchylenie standardowe odchylenia 
> standardowego" :p hahaha

Nie ma czego takiego jak "srednie odchylenie standardowe"!
Chyba, że liczone z kilku popopulacji.

Odchylenie to inaczej dewiacja (zajrzyj do psychitry lub słownika języka
polskiego:) 

Może być:

- chwilowa (dla pojedyczńczego pomiaru)
  
  dx(i) = x(i)-x_mean
  
- maksymalna (może być jedno lub dwustronna) 

  (tutejsze mdev) d_max = max(abs( x(:)-x_mean))
 
- średnia (stosunkowo żadko stosowana - głównie teoria sterowania z H1)

  MD = d_sr = mean(abs( x(:)-x_mean))

- standardowa (H2)

  std = k * sqrt(mean(( x(:)-x_mean).^2)),

  gdzie k wspólczynnik korekcyjny bliski jedności, najczęściej spotykane
  wartości k to: 1, sqrt(N/(N-1)), czy ostatnio modny
  sqrt(N/2)*gamma((N-1)/2)./gamma(N/2)
  
A w ogóle to polecam:

http://mathworld.wolfram.com/MeanDeviation.html
http://mathworld.wolfram.com/StandardDeviationDistribution.htmlReply to: