[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: zapytanieOn Tue, Nov 30, 2004 at 03:08:32PM +0100, Lukasz Bialas wrote:
> poprosze o informacje w jaki sposob mozna stac sie dystrybutorem Debiana 
> w Polsce?

http://www.debian.org/CD/vendors/info
Zwłaszcza odsyłacz na samym końcu tekstu na tej stronie:
http://www.debian.org/CD/vendors/adding

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: