[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: [OT] Re: Debian DVDWZ> no właśnie w tym tygodniu pojawiły się dwuwarstwówki platinum za 32 zł
WZ> :) 8.5 Gb.

trax data - 30zł :)
Reply to: