[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z apt-get upgradeOn Wed, 17 Nov 2004 21:23:13 +0100
Mateusz Linda <tisam@wp.pl> wrote:

> 
> wielkie dzięki :) rzeczywiście to załatwia sprawę ;)
> pozdrawiam 

Na przyszłość polecam używanie apt-listbugs.

Karol
-- 
|   Karol Czachorowski <narel(at)fantastyka.net>   |
|   JID: narel(at)jabber.org     GG: 2786028   |

Attachment: pgp0n_lu8ZSfX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: