[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem z postfixem - wysyłanieCześć

Mam uruchomione Postfix+Amavis+Clamav, nie iwem dlaczego alenie mogę wysyłać
poczty z poza mojej sieci osiedlowej. Chodzi mi o to, żebym mógł wysłać
pocztę z mojego serwera jak będę gdzieś poza domem. Mój plik main.cf wygląda tak:

command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
setgid_group = postdrop

append_dot_mydomain = no

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no

myhostname = mojadomena.pl
alias_maps = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mojadomena.pl, server.mojadomena.pl, localhost, localhost.localdomain, localhost
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
mailbox_command = procmail -a $EXTENSION
mailbox_size_limit = 51200000
message_size_limit = 51200000
recipient_delimiter = +
home_mailbox = Maildir/

content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024

Co jest nie tak. Chcę narazie uruchamiać SASL, ponieważ czekam na satbilną
wersję Sarge. Co muszę zrobić, żebym nógł wysyłać pocztę z zewnątrz?

Pozdrawiam
Marek Chrobak


----------------------------------------------------------------------
Nudzisz sie? Zagraj sobie! >>> http://link.interia.pl/f183dReply to: