[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: jak najprościej ograniczyć szerokość pasma ??On Thu, Sep 30, 2004 at 02:21:08PM +0200, Piotr Pruszczak wrote:
> chcę ograniczyć szerokość pasma (tj. szybkość) z jaką ściągam dane ze 
> swojego desktopa
> <SID> no i jak najprościej mogę to zrobić - ale z poziomu mojej 
> maszyny, a nie gdzieś na serverze ;)

`apt-get install trickle && trickle -d 10 wget cośtam...`

Może też działać jako daemon.

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: