[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Uszkodzony obszar dyskuWitam,

Mam taki oto problem. Mam dysk 40 GB. Debian Sarge.
Wszystkie partycje są w systemie plików reiserfs 3.6.

Problem jest taki, że przy kopiowaniu jednego pliku o rozmiarze ok
100 MB 'zacina się dysk' i próbuje odczytać ten plik ale nie może i
wyrzuca po jakimś czasie, że: 'Nie można odczytać pliku źródłowego
'nazwa_pliku'. Błąd wejścia/wyjścia (5)'. 
Dzieje się to na partycji /home.

Mam następujące pytanie : jak można i jakim programem przeskanowac
dysk, żeby system sobie zaznaczył uszkodzone obszary dysku i już się
nie odwoływał do nich?

Gdy uruchomiłem 'cfdisk' dostaje następujący komunikat:
FATAL ERROR: Bad logical partition 9: enlarged logical partitions
overlap.
Z tego komunikatu wnioskuje, że to z partycją /var coś jest nie tak.

Partycje wyglądają tak po wydaniu polecenia 'df'
bcichy:/home/pracownik# df
System plików   bl. 1K B    użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/hdc2        488300  176032  312268 37% /
tmpfs          63460     0   63460  0% /dev/shm
/dev/hdc9       3710216  175804  3534412  5% /var
/dev/hdc5        488300   32856  455444  7% /tmp
/dev/hdc7       14647740  2750516 11897224 19% /usr
/dev/hdc8       5248408  2381284  2867124 46% /home
/dev/hda1       3076412  2089528  986884 68% /w2k/c
/dev/hda5       6926500  2859388  4067112 42% /w2k/d
/dev/hdc1       14633904  7929928  6703976 55% /w2k/e

Jestem początkującym w tym systemie. Za wszelką pomoc i wskzówki z
góry dziękuję.

Błażej
Reply to: