[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache neostrada VirutalHostyu mnie to działa, na no-ip mam opcję Allow Wildcards,
w konfiguracji dopisz numer portu

<VirtualHost xxx.no-ip.org:80>
Reply to: