[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache neostrada VirutalHostyOn Mon, Sep 06, 2004 at 01:11:37PM +0200, adam wrote:
> <VirtualHost xxx.no-ip.org>
> DocumentRoot /var/www/jakas
> ServerName jakas.xxx.no-ip.org
> </VirtualHost>

A czu no-ip.org obsługuje tworzenie również subdomen?
Bo jeśli nie, to nic dziwnego, że nie działa jakas.xxx.no-ip.org,
bo jej po prostu nie ma DNS.

WantedReply to: