[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem z czcionkamiw attachu mam kawałek zrzutu , na którym przedstawiono problem %)

PNG image


Reply to: