[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: Przerwany potok...Hello KNT'',

Sunday, August 29, 2004, 10:07:07 AM, you wrote:

> P.S. Co to za kodowanie ,,Windows-CP1250''

Przepraszam, nie zauważyłem. ;)

> i jakiś dziwny adres naszej
> listy ,,leaf@cyb3r.org''.

Ale o co chodzi?

-- 
Best regards,
 Leaf              mailto:leaf@cyb3r.orgReply to: