[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Przerwany potok...On Sun, Aug 29, 2004 at 10:07:07AM +0200, "Michał ,,KNT'' Gorycki" wrote:
> P.S. Co to za kodowanie ,,Windows-CP1250'' i jakiś dziwny adres naszej
> listy ,,leaf@cyb3r.org''.

Kodowanie owszem ma spaprane, ale adres listy był jak najbardziej
prawidłowy. Cytujesz *jego* adres :P

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: