[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: brak dźwięku z TVOn Wed, Aug 25, 2004 at 07:30:43AM +0200, Janusz S. Bień wrote:
> On 24 Aug 2004 jsbien@mimuw.edu.pl (Janusz S. Bień) wrote:
> 
> [...]
> 
> > Sytuacja w skrócie wygląda następująco: nie jestem w stanie przejść na
> > nowszy kernel bez utraty dźwięku z TV. 
[...] 
> Przypominam, że w Knoppixie jest jakoś wyłączone zapisywanie
> logów. Czy ktoś ma pomysł, jak sprawdzić, co się właściwie dzieje?

Ja miałem podobny problem -> po włączeniu karty TV pod Windows i
przebootowaniu systemu dźwięk był, a kiedy włączyłem kompuer od razu w
Linuksie to go nie było. Okazało się, że był błędny wpis w ~/.xawtv

[global]
freqtab = europe-west
     ^^^^^^^^^^^ - po zmianie na europe-east już działa
devdsp = /dev/dsp3
     ^^^^^^^^^ - ja mam dwie aktywne karty dźwiękowe a ta jest
	 trzecia ;-)

Marcin
-- 
A.L.C.H.E.M.I.S.T.
Artificial Lifeform Calibrated for Hazardous Exploration /
/ Machine Intended for Sabotage and Troubleshooting
                --> alchemist<at>op<dot>pl <--Reply to: