[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge + 2.6.4 + nvidia 6111> zainstalowalem se to w taki przez make-kpkg , no i nie dziala mi kolko w
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> myszy %) przed tem dzialalo, a bylo 2.4.27 i nvidia 5336 . oto section z
	  ~~~~~~~~~~
> mego XF86Config

Proszę, pisz po polsku!!.

>
> Section "InputDevice"
>     Identifier   "Configured Mouse"
>     Driver     "mouse"
>     Option     "CorePointer"
>     Option     "Device"        "/dev/psaux"
>     Option     "Protocol"       "Auto"
>     Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
>     Option "Buttons" "5"
>     Option "ChordMiddle"
> EndSection
>
> Section "InputDevice"
>     Identifier   "Generic Mouse"
>     Driver     "mouse"
>     Option     "SendCoreEvents"    "true"
>     Option     "Device"        "/dev/input/mice"
>     Option     "Protocol"       "PS/2"
>     Option     "Emulate3Buttons"    "true"
>     Option     "ChordMiddle"
>     Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
> EndSection
Zmień protkoły z "Auto" i "PS/2" na "IMPS/2", u mnie na PS/2 nie chciało
działać.

-- 
Pozdrawiam
JW
http://debian.maszyna.pl
jasiek(at)debian(dot)maszyna(dot)pl
PLD Linux Developer | jasw(at)pld-linux.org

	"Jeśli drzewo było dobrym drzewem, jeśli prowadziło życie czyste,
	 przyzwoite i uczciwe, może być pewne przyszłego życia po śmierci.
	 A jeśli było drzewem naprawdę dobrym, kiedyś dostąpi reinkarnacji
	 jako pięć tysięcy rolek papieru toaletowego".
	 						-- Terry Pratchett.

Reply to: