[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sarge + 2.6.4 + nvidia 6111zainstalowalem se to w taki przez make-kpkg , no i nie dziala mi kolko w myszy %) przed tem dzialalo, a bylo 2.4.27 i nvidia 5336 . oto section z mego XF86Config

Section "InputDevice"
    Identifier   "Configured Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
    Option     "Device"        "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"       "Auto"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
    Option "Buttons" "5"
    Option "ChordMiddle"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"       "PS/2"
    Option     "Emulate3Buttons"    "true"
    Option     "ChordMiddle"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
EndSectionReply to: