[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kompilacja AviDemuxOn Wed, Aug 18, 2004 at 07:43:32PM +0200, Bartlomiej Socha wrote:
> Staram się zainstalować AviDemux w wersji 2.0.28 lub 2.0.24 ale 
> za każdym razem przy kompilacji otrzymuję
> komunikat:
> 
> WARNING: `aclocal-1.8' is needed, and you do not seem to have it handy on your
>     system. You might have modified some files without having the
>     proper tools for further handling them. Check the `README' file,
>     it often tells you about the needed prerequirements for installing
>     this package. You may also peek at any GNU archive site, in case
>     some other package would contain this missing `aclocal-1.8' program.
> make: *** [aclocal.m4] Błąd 1
> 
> Szukam po googlach i innych cudach tego aclocal-1.8 i znajduę tylko 
> komunikaty że związane jest to z configure.
> Czy ktoś może nakierować mnie na właściwy tor. Będę wdzięczny za pomoc.

(fenio@domek)~$apt-file search "aclocal-1.8" | grep bin
automake1.8: usr/bin/aclocal-1.8
(fenio@domek)~$

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: