[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montowanie obrazu isoznalazłem plik nero ale przerobiłem go na iso za pomocą znalezionego w sieci programu do
konwersji "nrg2iso" i dopiero probuje go podmontować. No i nie mogę ciągle burzy się o ten file system
Bartek


On Sun, 15 Aug 2004 06:44:32 +0200
debian7 <debian7@poczta.onet.pl> wrote:

> mount -o loop -t iso9660 plik.iso /katalog
> 
> chyba nie próbujesz podmontować pliku bin/cue lub nero?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
Reply to: