[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

exim 3.5Mam na debianie postawionego exima 3.5 jak ustawić relaying aby uzytkownicy z sieci lokalnej mogli  wysyłać w świat wiadomości. Przyczym użytkownicy z poza lanu nie powinni mieć tej możliwości.

Reply to: