[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kernel 2.6.7Czesc

Widzę, że kernel 2.6.7 w Sargu został coś poprawiony. Czy onzacza to, że
został on spaczowany przeciwko ostatnim błędom?

Wawrzek

-- 
 Wawrzyniec Niewodniczański	E-MAIL: niewod(at)kicia.ch.pwr.wroc.pl
    vel LarryN     WWW:http://ch.pwr.wroc.pl/~niewod/en-index.php
    PhD student @ 		    JID: larryn@chrome.pl    
Wroclaw University of Technology 	TEL: +48(071)320-2894Reply to: