[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Koszulki.On Sun, Mar 09, 2003 at 07:00:36PM +0100, Bartosz Feński wrote:
> Jak będzie z tą grupową wysyłką ?
> Może jakieś pospolite ruszenie w Krakowie ?

Jeśli ktoś chce, może przekierować wysyłkę na mnie. Mieszkam na
miasteczku studenckim AGH, więc w miarę niedalego centrum. Odebierać
możnaby je po 20-tej w dni robocze i praktycznie o dowolnej godzinie w
weekend.

Pytanie tylko gdzie w całej procedurze jest miejsce na określenie adresu
wysyłki?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

Attachment: pgpx7dwlUxCgR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: