[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bylo "Soft do forum" Jest: Postowanie i watkowanie...Czy to moj mutt kwasi thready i dlatego w watku "Soft dla forum" mam 2 inne 
thready "Nvidia" i "Word-PDF" czy to dlatego ze komus sie nie chcialo 
utworzyc nowego posta i latwiej bylo klinac reply-to ?

Pozdrowka...

-- 
Voderek

Attachment: pgpzIxW5YPeg0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: