[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hardlink do katalogu?On Thu, Feb 13, 2003 at 12:13:46AM +0100, Maciej Piekielniak wrote:
> 
> Jesli chodzi o scislosc to w linuksie wszystko jest plikiem, poczynajac
> od urzadzen :)

Dokładniej: wszystko jest plikiem albo procesem. :-)

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: