[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: hardlink do katalogu?Witaj Michał,

W Twoim liście datowanym 13 lutego 2003 (00:41:32) można przeczytać:

MP> Dnia Wed, 12 Feb 2003 23:08:04 +0100
MP> Maciej Piekielniak <piechcio@amisia.net> napisałeś/napisałaś:

MP>            FSF             LN(1)
>> 
>> NAME
>>    ln - make links between files
>> 
>> To powinno starczyc za odpowiedz :)
>> 

MP> Ale w linuksie katalog też jest plikiem ;-)

MP> M

Jesli chodzi o scislosc to w linuksie wszystko jest plikiem, poczynajac
od urzadzen :)

-- 
Pozdrowienia,
 Maciej              mailto:piechcio@amisia.netReply to: