[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: problem z odpaleniem xowZainstaluj pakiet xfs oraz wybrane pakiety xfonts-*


On Sun, Feb 09, 2003 at 06:18:01PM +0100, badspirit@o2.pl wrote:
> 
> ---- Wiadomość Oryginalna ----
> Od: Artur Stelmaszyk <gringo@arturo.eu.org>
> Do: badspirit@o2.pl
> Data: Sun, 9 Feb 2003 18:06:36 +0100
> Temat: Re: problem z odpaleniem xow
> 
> >On Sun, Feb 09, 2003 at 05:41:50PM +0100, badspirit@o2.pl wrote:
> >> witam mam problem zodpaleniem xow 
> >> nie wiem jak go rozwiazac 
> >> zalaczam log moze ktos sie juz spotkal 
> >> z taka sytuacja
> >> 
> >a załacznik gdzie? włóż fragment logu do maila.
> >
> >-- 
> >Artur Stelmaszyk		http://www.arturo.eu.org
> >            Registered Linux user number 239605
> >
> >"Dzięki crontab możemy spowodować, aby codziennie o północy 
> budziły się
> >demony"
> > --- Źródło: http://www.slashdot.org
> >
> 
> (II) Initializing built-in extension RENDER
> (II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
> (**) Option "Protocol" "ImPS/2"
> (**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
> (**) Option "CorePointer"
> (**) Configured Mouse: Core Pointer
> (**) Option "Device" "/dev/psaux"
> (**) Option "Emulate3Buttons" "true"
> (**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
> (**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
> (**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
> (**) Configured Mouse: Buttons: 5
> (II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: 
> MOUSE)
> Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
> 
> Fatal server error:
> could not open default font 'fixed'
> 
> When reporting a problem related to a server crash, please send
> the full server output, not just the last messages.
> This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
> Please report problems to debian-x@lists.debian.org.
> 
> oto log (:
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
 ________________________________________________________
|                            /)/)
|  Grzegorz Kusnierz | GG: 1756511       |  ( xx\
|           |             |  /'-._)   
| konik@konik.one.pl | http://www.bezkitu.com |  /#/ U
|  koniu@bezkitu.com | * radio * bez * kitu * | /#/ 
 \__________________________________________________/#/

	 Reply to: