[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Obrazy CD
Witaj

Ja nagrywalam EasyCD Creator 5 oraz NERO 5
wybralam ze chce nagrac ISO i nic wiecej nie robilam.. tymbardziej nie czytalam zadnych FAQ na ten temat.. ISO to obraz CD i jak on zostal zrobiony ze jest bootowany to tego nie mozesz w nim zmienc ot tak...

Pozdrawiam
Basia

From: Michal Budzowski <michal.budzowski@skynet.com.pl>
To: debian-user-polish@lists.debian.org
Subject: Obrazy CD
Date: Sat, 30 Mar 2002 10:15:09 +0100

Witam!

    Mam zamiar nagraæ sobie obrazy CD debiana przy u¿yci plików *.iso.
Bêdê to robi³ pod Windows. Czy wystarczy zastosowaæ siê do odpowiednich
wskazówek umieszczonych w debian_on_cd FAQ odno¶nie poszczególnych
programów do nagrywania, aby p³yty by³y bootowalne. Po przeczytaniu FAQ
mam w¹tpliwo¶ci.

pozdrawiam

Micha³ Budzowski


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: