[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Obrazy CDWitam!

    Mam zamiar nagrać sobie obrazy CD debiana przy użyci plików *.iso.
Będę to robił pod Windows. Czy wystarczy zastosować się do odpowiednich
wskazówek umieszczonych w debian_on_cd FAQ odnośnie poszczególnych
programów do nagrywania, aby płyty były bootowalne. Po przeczytaniu FAQ
mam wštpliwości.

pozdrawiam

Michał Budzowski


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: