[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cdrecord - po upgradzieOn Sat, 23 Mar 2002 13:06:02 +0100
"Adam Byrtek" <alpha@student.uci.agh.edu.pl> wrote:


> cdrecord wymaga roota, widocznie twoja poprzednia wersja miala suid...
> a wiec:
> 
>   sudo cdrecord
> 
> albo 
> 
>   dpkg-reconfigure cdrecord
> 
> i odpowiednio odpowiedziec na pytanie o suid.
> U mnie jest tak:
> 
> $ sudo debconf-show cdrecord
>   cdrecord/do_it_yourself: 
> * cdrecord/SUID_bit: true
>   cdrecord/MAKEDEV: true
> 
> choc moze nie powinienem sie przynawac do tego suida ;)
-----------
# cdrecord dev=0,1,0 -v speed=10 -data ../dalej niewazne/
^^
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
cdrecord: Invalid argument. Cannot get mmap for 4198400 Bytes on /dev/zero.

suid nie jest tu istotny bo nagrywam jako root /jak pisalem wczesniej z jadrami serii 2.4.x nie ma tego problemu/
pytanie tylko dlaczego?

-- 
    Piotrek Bińkowski


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: