[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dostep do intrnetu...On Thu, 28 Mar 2002, mun wrote:

> maskarada to dla mnie... czarna magia.
> o co w tym chodzi...?

Wykladu pewnie nikt Ci tu nie zrobi, ale jesli sprecyzujesz pytanie to
predzej uzyskasz odpowiedz.

-- 
mirek


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: