[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dostep do internetuOn Wed, Mar 27, 2002 at 01:59:04AM +0100, |K a C z Y| wrote:
[..]
> W Tue, Mar 26, 2002 at 11:52:04PM +0100, Krzysztof Krzyzaniak wystukał(-a):
> > Coż, dosyć enigmatycznie to wszystko opisałeś. Sprawdź czy DNS-y są wpisane
> > w /etc/resolv.conf (powinny tam być wartości odczytanie z DHCP). Użyj może
> > jakiegoś lokalnego cache DNS (np. pdnsd).
> 
> ja moze z innej gruszki, ale czy lokalny DNS na stacji dial-up rzeczywiście 
> może przyspieszyć obsługę wszelkich wychodzących zapytań i czy jest to w
> miarę sensowne rozwiązanie ?

Zazwyczaj tak. 

 eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

               Cały świat dzieli się
              Na kocięta i szczenięta


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: