[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dostep do internetu



W Tue, Mar 26, 2002 at 11:52:04PM +0100, Krzysztof Krzyzaniak wystukał(-a):
> Coż, dosyć enigmatycznie to wszystko opisałeś. Sprawdź czy DNS-y są wpisane
> w /etc/resolv.conf (powinny tam być wartości odczytanie z DHCP). Użyj może
> jakiegoś lokalnego cache DNS (np. pdnsd).

ja moze z innej gruszki, ale czy lokalny DNS na stacji dial-up rzeczywiście 
może przyspieszyć obsługę wszelkich wychodzących zapytań i czy jest to w
miarę sensowne rozwiązanie ?



-- 
----------------------------------------------------------------------
<CurIeuX> jakiego masz providera ?
<ghost-> RedHat
--[ http://debian.e-legionowo.pl ]------------------------------------


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org



Reply to: