[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: interfejs graficzny do aptOn Mon, 25 Mar 2002 10:13:24 +0100 olszewski@anastasis.css.pl (Boguslaw
Olszewski) wrote:

> > console-apt
> > 
> hmm, w moim woodym nie ma czegos takiego

Hmm.. u mnie jest - ale i tak polecam aptitude - deity swego czasu był dość
niestabilny a lubiłem go używać.

marcinj@marcinj:~$ apt-cache search console-apt
console-apt - Dummy package wrapper for deity
marcinj@marcinj:~$ apt-cache search deity   
console-apt - Dummy package wrapper for deity
deity - Conceptual user interface suite for APT
deity-curses - Curses user interface module for deity
deity-gtk - Gtk user interface module for deity
marcinj@marcinj:~$ 


-- 
Marcin '(Szczepan|Hrw)' Juszkiewicz 
mailto:(marcinj@(netbox|polnet.wroc)|(marcin|hrw|szczepan)@amiga).pl

           Fireball, the all purpose spell.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: