[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

interfejs graficzny do aptWitam

Czy w Woody`m jest jakiś interfejs graficzny do apt (oczywiście nie licząc
dselect).

Pozdrawiam


Adrian Merda


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: