[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bezpieczny wybór pakietówOn Sat, Mar 23, 2002 at 06:45:59PM +0100, Michał Łodziński wrote:
> to ogolna zasada ze instalujemy tylko to co nam jest potrzebne i osobiscie 
> nie uwazam aby dselect posiadal jakies cechy ktore go w administracji 
> pakietami dyskwalifikowaly

Ja też nie. Ale pytanie brzmiało: "czy można depnąć enter zaraz po tym jak
dselect sobie zaznaczył pakiety". Ja uważam, że nie bardzo, dlatego są
dwa wyjścia:
 - usunąć zaznaczenie z niepotrzebnych pakietów przy pomocy dselecta, co
   wymaga pewnej wiedzy co do tego, które pakiety mogą się przydać, a
   które nie
 - zrobić tak jak napisałem (nie używać w ogóle dselecta)

Oba wyjścia mają swoje zalety i wady. Ja po prostu zasugerowałem to
szybsze (zwłaszcza dlatego, że oczyma wyobraźni widziałem osobę zadającą
to pytanie przy dwóch monitorach, z których na jednym jest odpalony
dselect z listą pakietów, a na drugim otwarty MUA :-)

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: