[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apache + swf zglupialem do resztyWitajcie!
mam problem z wyswietlaniem swf'ow (flash'a)
w mime.types mam wpisane
application/x-shockwave swf swfl

juz nawet dopisalem
AddType application/x-shockwave swf swfl
do httpd.conf
i nadal nie dziala jak trzeba
http://evenus.seeb.pl/flash/movie2.swf to dziala ok
http://evenus.seeb.pl/flash/movie2.html ale to juz nie

zrodlo :
<html>
<head>
<title>FLASH</title>
<meta name="keywords" content="ekstbann, evenus, gif, movie2, pl, start">
</head>
<!-- Created by SWiSH - Flash made easy - only $49.95 - www.swishzone.com -->
<body bgcolor="#FF3300">
<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://active.macromedia.com/flash4/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0";
 id="Movie2" width="400" height="49">
 <param name="movie" value="Movie2.swf">
 <param name="quality" value="high">
 <param name="bgcolor" value="#FF3300">
 <embed name="Movie2" src="Movie2.swf" quality="high" bgcolor="#FF3300"
  width="400" height="49"
  type="application/x-shockwave-flash"
  pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";>
 </embed>
</object>
</center>
</body>
</html>

 

-- 
Pozdrowienia,
 seeb             mailto:seeb@seeb.pl
Reply to: