[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ZIP100 USBWitam.
Mam problem z napędem ZIP100 na USB.
Wcześniej miałem jąderko 2.4.12 - i wszystko było ok ZIP śmigał aż miło
:) lecz po ostatnim padzie debianka zmuszony byłem do ponownej
instalacji systemu i obecnie mam jądreko 2.2.19pre17
Może ktoś znajdzie chwilkę na przeglądnięcie mojej konfiguracji i
komunikatów?

W /etc/modules mam tak jak poprzednio:
usb-storage
sg
ide-scsi
usb-uhci
vfat
[...]

/etc/fstab wyglada tak:
/dev/sdaX /zip100/ vfat defaults,user,noauto 0 0


Komunikaty otrzymuję podczas startu systemu:

Mar 8 11:58:04 enigma kernel: scsi0 : SCSI host adapter emulation for
IDE ATAPI devices
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: scsi : 1 host.
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: registered new driver hub
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: USB Mass Storage support registered.
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.237 $ time
23:10:21 Mar 13 2001
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc400, IRQ 5
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned
bus number 1
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: USB new device connect, assigned
device number 1
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: hub.c: USB hub found
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: hub.c: 2 ports detected
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc800, IRQ 5
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned
bus number 2
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: USB new device connect, assigned
device number 1
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: hub.c: USB hub found
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: hub.c: 2 ports detected
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb.c: USB new device connect, assigned
device number 2
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 968
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 969
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass
Storage devices
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: scsi : 2 hosts.
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 975
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1007
Mar 8 11:58:04 enigma kernel:  Vendor: IOMEGA  Model: ZIP 100
   Rev: 11.V
Mar 8 11:58:04 enigma kernel:  Type:  Direct-Access
   ANSI SCSI revision: 02
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: Detected scsi removable disk sda at
scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 1020
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1026
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1035
[...]
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1163
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-storage: bus_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:04 enigma kernel: usb-storage: bus_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:07 enigma kernel: usb-storage: host_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:17 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1834
[...]
Mar 8 11:58:17 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 2005
Mar 8 11:58:17 enigma kernel: usb-storage: bus_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:17 enigma kernel: usb-storage: bus_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:22 enigma kernel: usb-storage: host_reset() requested but
not implemented
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 627
[...]
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 675
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: sda : READ CAPACITY failed.
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: sda : status = 0, message = 00, host = 7,
driver = 00
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: sda : sense not available.
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: sda : block size assumed to be 512 bytes,
disk size 1GB.
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: sda:scsidisk I/O error: dev 08:00, sector 0
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: unable to read partition table
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: WARNING: USB Mass Storage data integrity
not assured
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: USB Mass Storage device found at 2
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: hub.c: already running port 2 disabled by
hub (EMI?), re-enabling...
Mar 8 11:58:32 enigma kernel: usb.c: USB disconnect on device 2
Mar 8 11:58:33 enigma kernel: usb.c: USB new device connect, assigned
device number 2
Mar 8 11:58:33 enigma kernel: WARNING: USB Mass Storage data integrity
not assured
Mar 8 11:58:33 enigma kernel: USB Mass Storage device found at 2

Reply to: