[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pascalWitam


Czy jest jakiś kompilator pascala na debiana ??

Pozdrawiam

Adrian MerdaReply to: