[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wyrazenie regularne - roznica ?"Marek Wysmulek" <marek.wysmulek@hermes-kredit.pl> writes:

> Jest tak:
> Chce z indexu katalogow (find .) wyluskac te galezie ktore zawieraja
> w sobie 6 znakow "/".
> Ten zapis dziala jak trzeba:
>  find . | sed -e /"^.*\/.*\/.*\/.*\/.*\/.*\/.*"/\!d
> ten nie dziala:
>  find . | sed -e /"^.*\(\/.*\)\{6\}.*"/\!d

Dokładnie nie powiem bo cierpię na backslashitis ale czy przypadkiem
nie wystarczy

    ls -d */*/*/*/*/*/

-- 
( Marcin Kasperski  | Working overtime sucks the spirit and motivation   )
( http://www.mk.w.pl |        out of a team. (Wells)         )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Wygeneruj dokumentację: http://www.mk.w.pl/narzedzia/narzedzia_gendoc   )Reply to: