[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wyrazenie regularne - roznica ?On Mon,  4 Mar 2002 22:40:22 +0100, Marek Wysmulek wrote:
[...]
> Ten zapis dziala jak trzeba:
> 
> find . | sed -e /"^.*\/.*\/.*\/.*\/.*\/.*\/.*"/\!d
> 
> ten nie dziala:
> 
> find . | sed -e /"^.*\(\/.*\)\{6\}.*"/\!d 
[...]

Wygląda na to że padłeś ofiarą błędu #63658.
Biorąc pod uwagę, że ma on już prawie dwa lata pogodziłbym się z tym
i użył pierwszego rozwiązania :(

BTW dlaczego nie find -regex ?

-- 
Michał Politowski -- mpol@lab.icm.edu.pl
Warning: this is a memetically modified messageReply to: