[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

畝r這RAMne XFree86Regularnie obserwuję, że dzielne XFree86 zajmuje mi około 70MB pamięci
(z czego koło 50 zwykle przebywa w swapie ale to mniej ważne). Czy ten
typ tak musi mieć a jeśli nie, od czego to może zależeć? Liczby
wirtualnych desktopów?

-- 
( Marcin Kasperski  | (...) the only completion criterion for the Analysis )
( http://www.mk.w.pl |    and Design phases is - the date. (Martin)    )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Generated by Signify v1.07. Check out http://www.debian.org/        )Reply to: