[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ODP: exim ....A jeste jakaś polska dokumentacja ?

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Marcin Owsiany [mailto:marcin@owsiany.pl]W imieniu Marcin Owsiany
Wysłano: 2 marca 2002 12:52
Do: debian-user-polish@lists.debian.org
Temat: Re: exim ....


On Sat, Mar 02, 2002 at 01:07:03AM +0100, Piotr Smolen wrote:
> Witam
>
> Piszę na grupę ponieważ mam problem.
> Mianowicie muszę na jednym serwerze zrobić osobne serwery mail.
> Mam zarejestrowaną domenę powiedzmy: cośtam.pl
> Chcę zrobić serwer z pocztą user@cośtam.pl i inny_user@poczta.cośtam.pl
> Chodzi o to, żeby to hulało w ten sposób, że inny_user jak wysyła pocztę
> do kogoś to widać, że wysłał z inny_user@poczta.cośtam.pl a nie
> inny_user@cośtam.pl i na odwrót.

Rozdział 43 dokumentacji Exima: "Virtual domains".

Marcin
--
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: