[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i polskie znaki.On Thu, Jan 10, 2002 at 12:55:08PM +0100, Mirek Grochowski wrote:
> On Thu, 10 Jan 2002, Marcin Owsiany wrote:
> 
> > On Thu, Jan 10, 2002 at 12:25:35PM +0100, Miroslaw Sankowski wrote:
> > > Witajcie grupowicze,
> > > 
> > > Pojawił nam się problem, do którego nie wiemy jak podejść. Zmieniliśmy
> > > oprogramowanie naszego serwera z Mandrake na Debian GNU/Linux 3.0
> > > (woody).
> > 
> > woody to jeszcze nie jest 3.0, mimo, że tak jest napisane w /etc/issue
> jest
> http://www.debian.org/releases/index.en.html
> choc w polskim tekscie w tym miejscu jest '?'

Nie jest.

Oto kawałek dziennika modyfikacji źródła tej strony.

----------------------------
revision 1.20
date: 2002/01/06 23:49:37; author: joy; state: Exp; lines: +1 -0
noted that it isn't released yet
[zaznaczono, że jeszcze nie została wydana]
----------------------------
revision 1.19
date: 2001/11/30 21:38:54; author: danish; state: Exp; lines: +1 -1
Woody will be version 3.0
[Woody będzie wersją 3.0]


Debian trzyma się tradycji, że dystrybucji nadaje się numer dopiero w 
momencie wydania. Do tego momentu dystrybucja ma tylko nazwę kodową.
A jest tak dlatego, że kiedyś, kiedy jeszcze nie stosowano tej metody, 
przed wydaniem pewnej edycji jeden z producentów płyt wziął niestabilne
pakiety i wyprodukował serię płyt oznaczonych numerem edycji, z czego
zrobiło się zamieszanie, bo te programy nie nadawały się jeszcze do
wydania.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: