[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i polskie znaki.On Thu, Jan 10, 2002 at 12:25:35PM +0100, Miroslaw Sankowski wrote:
> Witajcie grupowicze,
> 
> Pojawił nam się problem, do którego nie wiemy jak podejść. Zmieniliśmy
> oprogramowanie naszego serwera z Mandrake na Debian GNU/Linux 3.0
> (woody).

woody to jeszcze nie jest 3.0, mimo, że tak jest napisane w /etc/issue

> Niestety po tej operacji strony www przestały być poprawnie
> wyświetlane
[...]
> Apache w wersji 1.3.22-5.

Prawdopodobnie chodzi o domyślną konfigurację apache'a, która aby
zapobiec atakom typu cross-site-scripting, ustawia domyślny zestaw
znaków na latin-1.

Aby to poprawić trzeba znaleźć linijkę "AddDefaultCharset on" w
/etc/apache/srm.conf (chyba, jeśli nie, to na pewno w którymś z plików w
tym katalogu) i wykomentować ją. Jest tam też chyba druga linijka, która
ustawia charset na latin1. Ją też trzeba wykomentować.

Następnie trzeba zrestartować apache'a (/etc/init.d/apache restart) i
powinno być OK.

Marcin
PS: Jeśli ktoś ma jakieś mądrzejsze wyjście z tej sytuacji, niech
napisze na listę... mnie nie udało się tego nigdy naprawić w inny
sposób...
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>           http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: