[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

spurious interrupt 8259A irq7Päivää Kaikille :-)

Miten korjataan tuo ilmoitus spurious interrupt 8259A irq7?
Käytän Debiania tekstitilassa, ja hieman boottauksen
jälkeen tulee tuo huomautus.
t.tuija
Reply to: