[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GPG-avaimen allekirjoitus DD:ltäTerve,

Onkohan listalla jotakuta DD-statuksella varustettua tyyppiä
pääkaupunkiseudulta? Minulla on pari pakettia, jotka pitäisi saada
lähetettyä archiveen ja sponsorikin on jo hankittu, mutta pakettien
allekirjoitusta varten pitäisi saada oma GPG-avain jonkin DD:n
allekirjoittamaksi.

Eli jos joku DD sattuu olemaan kuulolla, niin sähköpostia voi heittää
minulle päin.

--
Tarmo Toikkanen

Attachment: pgppUKpRG3fYq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: