[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xf86-vieläOn Tue, Dec 03, 2002 at 04:22:22PM +0200, Tuija wrote:
> Viestissä Tiistai 3. Joulukuuta 2002 12:43, Jukka Neppius kirjoitti:
> > Niissä saattaa olla uudempi X (4.2).  Tosin 7.3:ssa ei varmaankaan.
> > Sinua on vaikeata auttaa, koska et kerro tarkalleen mitä tapahtuu.
> *****************************************************************************
> Joo, se onki ongelma aivan yleisesti :-)
> Mitään config-fileä en sieltä saa ulos tähän postilistalle kun
> en osaa edes e-mailia tekstitilassa käyttää...
> *******************************************************************************

Voisit siirtää /var/log/XFree86.0.log -tiedoston semmoiseen koneeseen
jossa saat sähköposteja läheteltyä. Tuosta tiedostosta luultavimmin
kävisi selville missä vika, ja siitä näkee ainakin mitä
configurointitiedostoa X Window käyttää.

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgpT5wsZ0wbmf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: