[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tip voor locale apt-cacheTechnical summary: _http._tcp.deb.debian.org has SRV record 0 0 3142 lnx23.lan.

Hoi,


Een bericht over een apt cache setup.  Ik heb er plezier mee,
jullie hopelijk plezier met het weten van de mogelij.


Nieuw
-----

Wat ik nu heb is in /etc/apt/sources.list   http://deb.debian.org
en in DNS SRV record _http._tcp.deb.debian.org is lnx23.lan port 3142
En host lnx23 heeft apt-cacher-ng draaien die op poort 3142 luistert.

Elke keer als nu apt het netwerk op gaat, gaat het via lokale cache.Eerder
------

Voorheen had ik in /etc/apt/sources.list  http://ftp.nl.debian.org
een DNS A record ftp.nl.debian.org is IP-adres van lnx23.lan.
Op host lnx23 dan een web server die naar HTTP requests voor
ftp.nl.debian.org luistert en die doorgesluist worden naar
de apt-cacher-ng op poort 3142. (Ja, dat is een complexere
setup.)


Waarom
------

Caching voor de snelheidswinst c.q. bandbreedte.  De DNS aanpassing
voor laptop die vaak bij die cache is en soms ook niet en dan wil
je niet eerste /etc/apt/sources.list aanpassen voordat je `sudo
apt install package_wat_ook_nodig_was` doen.


Hoe kan het werken?
-------------------

Apt, sinds versie zoveel, heeft code die vooraf een http request
via een SRV vraag informeert waar ie moet zijn.
  $ host -t srv _http._tcp.deb.debian.org
  _http._tcp.deb.debian.org has SRV record 10 1 80 debian.map.fastlydns.net.
  $
Waarbij debian.map.fastlydns.net. oordeel is van een CDN, Content
Delivery Network.


Hoe dan te configureren?
------------------------

De DNS op het LAN moet antwoord geven op "DNS -t srv _http._tcp.deb.debian.org".
Bijvoorbeeld bij dnsmasq met behulp van
  srv-host=_http._tcp.deb.debian.org,lnx23,3142Groeten
Geert Stappers


P.S.
Durf te vragen
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: