[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoe belangrijk is een nieuwe kernelOn woensdag 17 augustus 2022 18:59:50 CEST Cecil Westerhof wrote:
> > Met 'aptitude changelog linux-image-5.10.0-17-amd64' krijg je een lijst te
> > zien met alle wijzigingen die zijn toegepast en je kan die bekijken om te
> > bepalen hoe belangrijk die update voor jou is.
> 
> Dat geeft wel heel erg veel informatie.

Het is idd veel informatie, maar je hoeft er alleen door heen te scannen om te 
zien of er een item is die mogelijk relevant voor je is.
Veruit de meeste zijn dat niet.

Ik ben nu een beetje bekend met de kernel en ik snap de meeste dingen niet.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: