[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoe belangrijk is een nieuwe kernelOn Tuesday, 16 August 2022 16:49:15 CEST Cecil Westerhof wrote:
> Ik heb gisteren mijn systeem gereboot. Met een upgrade is er net een
> nieuwe kernel geïnstalleerd. Van 5.10.0-16-amd64 naar 5.10.0-17-amd64.
> 
> Ik ga er vanuit dat ik niet meteen mijn systeem hoef te rebooten. (Als
> het nu 5.11 was.) Of zie ik dat verkeerd?

Het hangt ervan af, maar meestal hoef je niet direct te rebooten al zou ik er 
ook geen maanden mee wachten.

Op https://www.debian.org/security/ zal je van tijd tot tijd ook een DSA zien 
over 'linux' en dan *kan* het verstandig zijn om zsm te rebooten.
Maar dat hangt ervan af of je mogelijk last kan hebben van die security 
issues. Een machine die rechtstreeks (en continue) aan het internet is 
verbonden is uiteraard kwetsbaarder dan een machine die niet altijd aan staat 
en waar eerst door andere devices (bv router) heen gebroken moet worden om 
jouw kernel 'aan te vallen'.
En het kan ook zijn dat de security issues helemaal niet op jou van toepassing 
zijn.

Daarnaast zijn er ook andere bug fixes waar meestal geen haast is om die toe te 
passen (door te rebooten), behalve als je zelf last hebt van een bug die 
gefixed is in die nieuwe kernel versie.

Met 'aptitude changelog linux-image-5.10.0-17-amd64' krijg je een lijst te 
zien met alle wijzigingen die zijn toegepast en je kan die bekijken om te 
bepalen hoe belangrijk die update voor jou is.
Via https://tracker.debian.org/pkg/linux kan je het ook zien, maar dat is vaak 
iets moeilijker omdat je niet direct het '-17' (ABI versie 17) deel ziet. In 
het specifieke news item zie je (meestal onderaan) iets als "Bump ABI to 17".

HTH,
  Diederik

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: