[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: e1000e problemen na upgradeOn dinsdag 1 juni 2021 12:47:46 CEST Paul van der Vlis wrote:
> Na upgrade naar Debian11 zie ik problemen met een netwerkkaart.

Helaas vertelde je er niet bij naar welke (specifieke) kernel versie je had 
geupgraded. Er is bug #990008 dat over de e1000e netwerk kaart gaat en die is 
zojuist gefixed met de upload van kernel 5.10.46 (5.10.0-8-<arch>) naar 
unstable.

Ik realiseer me dat het mogelijk aan een switch lag, maar mogelijk droeg de 
kernel ook bij aan het probleem.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: