[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hoe source package voor blt te installeren, debcheckoutOn Tue, Apr 21, 2020 at 08:44:46AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Op 21-04-2020 om 06:55 schreef Cecil Westerhof:
> > Ik werk al een tijdje met tcl en gebruik o.a. de blt package. Ik moet
> > nu eigenlijk de btl sources installeren. Ik kom dan o.a. uit op deze
> > pagina:
> >   https://packages.debian.org/source/buster/blt
> >
> > Zie ik het goed en is dit niet te installeren met apt?
>
> Nee, zie antwoord van Geert.

<antwoordvangeert>
cd ~/projects
apt-get source blt
cd blt-2.0.18


Ja, dat is wat kortaf.
Laat gewoon weten in hoeverre het bruikbaar is.


Groeten
Geert Stappers
</antwoordvangeert>

>
> Je hebt wel regels die beginnen met "deb-src" nodig in je sources.list.
> Maar die worden daar default ingezet. Zoiets:
> deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian stable main

Inderdaad, je hebt `deb-src` regels in /etc/apt/sources.list nodig.
Goede aanvulling.


> > Met apt kan ik enkel blt, blt-demo en blt-dev installeren. En blt is
> > de package zelf, niet de sources.
> > Ik heb begrepen dat wanneer de sources zijn geïnstalleerd ik deze zou
> > moeten vinden in /usr/local/src/bltX, maar in /usr/local/src vind ik
> > niets.
>
> Dit klopt niet, je vind de sources daar waar je ze download. Normaal zet
> je ze ergens in je homedirectory.
>
> Misschien heb je nog iets aan deze aantekeningen:
> ------
> mkdir openssh; cd openssh
> apt-get source openssh
> cd openssh-5.5p1 # oftewel: cd openssh-<tab>
> # wijzig wat je wilt
> dpkg-buildpackage -uc -us  # laatste is voor niet signen
> cd ..
> su -
> dpkg -i *.deb
> exit
> -----
>
> Groeten,
> Paul
>

Goed bezig. Wil ik ook  :-) 


Vandaar deze aantekening:

In het package `devscripts` zit programma `debcheckout`
Je kunt dan

  debcheckout openssh
  cd !$
  ls ^Package debian/control
  git pull

doen.


Groeten
Geert Stappers
--
stappers@trancilo:~/src/kanwegpoc
$ debcheckout openssh
declared git repository at https://salsa.debian.org/ssh-team/openssh.git
git clone https://salsa.debian.org/ssh-team/openssh.git openssh ...
Cloning into 'openssh'...
remote: Enumerating objects: 3631, done.
remote: Counting objects: 100% (3631/3631), done.
remote: Compressing objects: 100% (1267/1267), done.
remote: Total 72289 (delta 2488), reused 3438 (delta 2360), pack-reused
68658
Receiving objects: 100% (72289/72289), 20.69 MiB | 2.07 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (57258/57258), done.
stappers@trancilo:~/src/kanwegpoc
$ cd !$
cd openssh
stappers@trancilo:~/src/kanwegpoc/openssh
$ grep ^Package debian/control 
Package: openssh-client
Package: openssh-server
Package: openssh-sftp-server
Package: openssh-tests
Package: ssh
Package: ssh-askpass-gnome
Package: openssh-client-udeb
Package-Type: udeb
Package: openssh-server-udeb
Package-Type: udeb
stappers@trancilo:~/src/kanwegpoc/openssh
$ git pull
Already up to date.
stappers@trancilo:~/src/kanwegpoc/openssh
$ 


Reply to: